AUNIX

درباره ما

معرفی کارخانه

شرکت آنیکس در سال ۱۳۹۸ با ایده احداث تولید کاغذ از مواد معدنی تاسیس گردید. عملیات احداث کارخانه از همان سال آغاز شد و علیرغم مشکلات عدیده موفق گردید کلیه عملیات احداث، نصب و راه اندازی پروژه را در مهر ۱۴۰۰ به اتمام رسانده و وارد فاز تولید آزمایشی گردد.

تماس با کارخانه

معرفی شرکت

شرکت آنیکس در سال ۱۳۹۸ با ایده احداث تولید کاغذ از مواد معدنی تاسیس گردید. عملیات احداث کارخانه از همان سال آغاز شد و علیرغم مشکلات عدیده موفق گردید کلیه عملیات احداث، نصب و راه اندازی پروژه را در مهر ۱۴۰۰ به اتمام رسانده و وارد فاز تولید آزمایشی گردد.

معرفی اعضای اصلی شرکت

مدیرعامل
دکتر غلامرضا فرجی مدیر عامل
دکتر غلامرضا فرجی
اعضای هیأت مدیره
دکتر هادی سرخی
دکتر هادی سرخی
مهندس محمد اکبری
مهندس محمد اکبری
مهندس محمود شریعتی نیاسر
مهندس محمود شریعتی
داریوش طهماسبی
داریوش طهماسبی